"Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova."
"Zajedno do EU fondova"