"Projekt o dobavi i izgradnji fotonaponske sunčane elektrane „SE VESELA LOPTICA“ sufinanciran je iz programa „Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a isti se financira iz sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU (Financira Europska unija – NextGenerationEU)"


"Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova."
"Zajedno do EU fondova"


"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda"
"ZA OBITELJ" - smjenska skupina i produženi boravak"