Daj 5 za dječja prava - obilježen Međunarodni dan prava djeteta

20.11.2017

Međunarodni dan prava djeteta je poseban dan za naš vrtić, sad već davne 1959. godine na Generalnoj skupštini UN-a donesena je "Deklaracija o pravima djeteta", a na isti dan 1989. godine usvojena je i "Konvencija o pravima djeteta". Riječ je o najznačajnijim pravnim dokumentima koji štite prava djece, ali im nalažu i odgovornost prema drugoj djeci i odraslima u vidu njihovih prava.

 Najosnovnija dječja prava su:

• Prava preživljavanja - hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard

• Razvojna prava – zdravi razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet

• Prava sudjelovanja - donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama

• Prava zaštite od - zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

"Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića" (Konvencija o pravima djeteta). Mi u Veseloj loptici poštujemo različitosti, potičemo znatiželju, slavimo kreativnost!


Galerija