MEĐUNARODNI DAN DJETETA

20.11.2018

19. i 20. studeni posebno su važni datumi za svaku obrazovnu ustanovu jer se tada obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom i Međunarodni dan djeteta. 🙏❤️👨‍👩‍👧‍👧👨‍👧‍👦🎉🚉🎨🖼️

Započeli smo dječji tjedan 19. studenog kada smo obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom, s željom da ovu globalnu pojavu u potpunosti iskorijenimo iz društva. Važno je istaknuti kako nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem samo obitelji ili pojedinaca, već šire lokalne zajednice i društva u cjelini!


20. studenog sada već davne 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta, najvažniji i prvi pravni dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Zahvaljujući ratifikaciji spomenute Konvencije, na taj dan obilježavamo Međunarodni dan djeteta. Mi u vrtiću poštujemo različitosti, potičemo znatiželju, slavimo kreativnost, brinemo o vlastitim i uvažavamo tuđa prava! 🤗🤗🤗

Galerija