ODLUKA O ODVIJANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

13.03.2020

Poštovani roditelji u nastavku Vam u cijelosti donosimo odluku Grada Preloga:


Zbog korona virusa (COVID-19) obustavlja se provođenje programa predškolskog odgoja na području Grada Preloga na dva tjedna.
Odgojitelji i stručni suradnici te ostali djelatnici vrtića dužni su dolaziti na posao u skladu s rasporedom rada kojeg određuje ravnatelj ustanove predškolskog odgoja.
Roditelji koji ne mogu osigurati čuvanje djece kod kuće, mogu dovesti djecu u predškolsko ustanovu. Roditelji su dužni predškolskoj ustanovi predati vlastoručno potpisanu izjavu kojom izjavljuju da ne mogu ni na koji način osigurati čuvanje djece kod kuće.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 16. ožujka 2020. godine.